Usługi dla zarządzania druku i dokumentamiUsługi dla zarządzania druku i dokumentami: HardwareUsługi dla zarządzania druku i dokumentami: DoradztwoUsługi dla zarządzania druku i dokumentami: OprogramowanieUsługi dla zarządzania druku i dokumentami: Materiały Eksploatacyjne
Usługi dla zarządzania druku i dokumentami
Usługi dla zarządzania druku i dokumentami: Hardware
Usługi dla zarządzania druku i dokumentami: Doradztwo
Usługi dla zarządzania druku i dokumentami: Oprogramowanie
Usługi dla zarządzania druku i dokumentami: Materiały Eksploatacyjne

berolina Service-Hotline

Czekamy na Państwa telefon:

+48 22 663 90 60

Nota prawna

berolina Polska Sp. z o. o.

ul. Cegłowska 5a
01-803 Warszawa
NIP 521-30-35-120
REGON 016102159
KRS: 0000117771

berolina Polska Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000117771. Kapitał zakładowy 100 000 PLN

 
Zakład Produkcyjny

berolina Schriftbild GmbH & Co. KG


Märkische Straße 64
15806 Zossen (Dabendorf)
Telefon: +49 (0) 3377 - 313-0
Fax: +49 (0) 3377 - 313-160
E-Mail: info@berolina.de
Internet: www.berolina.de

Oficjalne dane
Rejestr handlowysąd Rejonowy Potsdam, HRA 6394 P
Numer identyfikacji podatkowejDE 215 179 371
Komplementariusz
 
Druckarchitekten Beteiligungs GmbH
Rejestr handlowysąd Rejonowy Potsdam, HRB 29665 P
KierownikAlexander Busch

 

Zrzeczenie się odpowiedzialności


Zawartość oferty online

poprawne i aktualne. Mimo to obecność błędów i nieścisłości nie może zostać kompletnie wykluczona. W związku z tym berolina Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji ani za to, że informacje są nieaktualne. berolina Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przez użycie lub nieprawidłowe użycie zamieszczonych informacji i/lub  użycie nieprawidłowych lub niepełnych informacji, chyba że można udowodnić, że takie informacje zamieszczone były z premedytacją lub w wyniku rażącego zaniedbania. Powyższe ma zastosowanie również w przypadku oprogramowania dostępnego do pobrania bez opłat. berolina Polska sp. z o.o. ma prawo, bez wcześniejszego powiadamiania, do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia oferty znajdującej się w Internecie częściowo lub w całości lub do zawieszenia publikacji oferty zarówno tymczasowo jak i permanentnie.

Odnośniki do stron podmiotów trzecich

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron podmiotów trzecich (tzw. hiperłącza), które leżą poza sferą odpowiedzialności berolina Polska Sp. z o.o., odpowiedzialność berolina Polska Sp. z o.o. mogłaby zaistnieć wyłącznie w przypadku gdyby berolina Polska Sp. z o.o była świadoma treści takich stron i w przypadku zamieszczenia na nich nielegalnej treści należałoby oczekiwać od berolina Polska Sp. z o.o zablokowania możliwości dostępu do takiej strony. berolina Polska Sp. z o.o niniejszym oświadcza, że podczas zamieszania takich odnośników,  żadne nielegalne treści na stronach, do których prowadzą odnośniki nie zostały odnotowane. berolina Polska Sp. z o.o nie ma żadnego wpływu na obecny lub przyszły design, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą odnośniki. berolina Polska Sp. z o.o w związku z tym odżegnuje się od treści stron, które zostały zmienione po umieszczeniu do nich odnośników. Oświadczenie to ma zastosowanie w przypadku wszystkich odnośników umieszczonych na stronie berolina Polska Sp. z o.o oraz wszelkich wpisów dokonanych przez osoby trzecie w księdze gości, na forum dyskusyjnym oraz na liście mailingowej stworzonych przez berolina Polska Sp. z o.o. Odpowiedzialnym za udostępnianie treści nielegalnych, nieprawidłowych lub niekompletnych, a w szczególności za wszelkie szkody wynikłe przy użyciu lub nieprawidłowym użyciu informacji publikowanych na stronie jest usługodawca strony, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba lub osoby, które korzystają z odnośnika prowadzącego do tej strony.

Uwagi do prywatności ...

źródła: Impressum-Generator von e-recht24.de für GmbH & CO. KG.

hier