berolina Polska Sp. z o.o.

Indirizzo

  • berolina Polska Sp. z o.o.
  • ul. Żytomierska 5
  • PL - 03-360 Warszawa

Contatto

Signora Katarzyna Kopcińska

Contatto

+48 22 6639060
+48 22 6639868
+48 501 37 37 90
berolina@berolina.pl
www.berolina.pl

Credenziali

BSH Bosch Siemens Hausgeräte, Cargill Poland, Douglas Polska, Fiat Bank Polska, Getfresh, Warner Music, Volvo Baumaschinen